Vinhelmi kerää tietoja asiakkaistaan sekä verkkokauppansa käyttäjistä, jotta se voi tarjota asiakkailleen parhaan mahdollisen palveluidensa käyttökokemuksen. Asiakastietoja käytetään mm. turvallisen palvelun toimittamiseen sekä asiakaspalvelun laadun ja verkkokaupan kehittämiseen.

Rekisterinpitäjä

Tmi:Vinhelmi (y-tunnus 2965003-1)
Aleksanterinkatu 39B
15110 Lahti
Puh. 050 599 4555
E-mail: leena@vinhelmi.fi

Rekisteröidyt

Rekisteriin kuuluvat Vinhelmi:n asiakkaat, jotka ovat rekisteröityneet verkkokaupan asiakkaiksi tai tehneet tilauksen.

Rekisteriin kuuluvat myös ne henkilöt, jotka ovat ottaneet yhteyttä Vinhelmi:n asiakaspalveluun verkkokaupan, puhelimen tai sähköpostin välityksellä ja jättäneet yhteystietonsa tilauksen tai yhteydenoton yhteydessä.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen keräys ja käsittely perustuu:Vinhelmin ja asiakkaan väliseen rekisteröityyn asiakassuhteeseen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain alla lueteltaviin, ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:

 • asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpidon helpottamiseen
 • tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiinostohistorian säilyttämiseen mahdollisia tuotepalautuksia varten.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Ostoshistoria: mm. tilatut tuotteet ja hintatiedot, toimitusosoite, valittu maksutapa ja toimitusehto
 • Kontaktihistoria ja tallenteet puhelimen, sähköpostin tai internetin välityksellä käydyistä keskusteluista
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot, kuten verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen leena@vinhelmi.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaan itse syöttämien tietojen perusteella asiakkaaksi rekisteröityessään tai tilausta tehdessään.
 • Asiakkaan itse tekemän yhteydenoton perusteella. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimen, sähköpostin, chatin, Messengerin tai muun internetsovelluksen välityksellä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tilausten toimitukseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Näitä kolmansia osapuolia ovat:

 • logistiikkakumppanit, jotka toimittavat lähetykset asiakkaan valitsemaan
 • paikkaan maksunvälittäjäkumppanit
 • laskuoperaattorit
 • perintäyhtiö, kun lasku erääntyy ja siirtyy perintään

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Asiakas voi pyytää häntä koskevan henkilötiedon anonymisoimista tai poistamista rekistereistämme.

Osalle tiedosta lainsäädäntö voi asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiseen säilytykseen (mm. kirjanpitolaki sekä kuluttajansuojalaki).

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain Vinhelmi:n omilla työntekijöillä.

Kaikki rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja palvelimien tietoturva on korkealla tasolla. Arkistot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain Vinhelmi:n omilla työntekijöillä.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kuin poikkeustapauksissa. Poikkeustapauksia ovat vain EU:n ulkopuolelta tulleet tilaukset, jolloin kyseisen tilauksen toimitustiedot luovutetaan kuljetuspalveluyhtiölle toimituksen mahdollistamiseksi.

Evästeiden (cookies) käyttö

Vinhelmi:n verkkokaupoissa käytetään evästeitä (pieniä laitteeseen sijoitettuja tekstitiedostoja) tietojen keräämiseen. Evästeitä käytetään mm. ostoskorin toiminnallisuuksiin, käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen.

Verkkokaupan asiakkailla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Evästeiden käytön kieltäminen saattaa kuitenkin estää joidenkin verkkokaupan toiminnallisuuksien hyödyntämisen.